ARTIST:  Smith , Patti
Patti Smith - Horses LP
Patti Smith - Radio Ethiopia LP