Wooden Shjips - West LP

480,- CZK

Wooden Shjips - West LP

P?edposlední album z Thrill Jockey skladem! Kde jinde by se m?la narodit podobná kapela, ne? v San Franciscu. WOODEN SHJIPS odstartovali svou dráhu v roce 2006 a jejich minimalistický space rock si rychle na?el oddané p?íznivce. Kapelu zalo?il kytarista a zp?vák Erik ?Ripley? Johnson, který má i vedlej?í projekt MOON DUO, basák Dusty Jermier, klávesák Nash Whalen a bubeník Omar Ahsanuddin. Na své t?etí studiové desce ?West? trochu zkrátili délku skladeb a dali jim ?ekn?me ?písni?kov?j?í? formu, ale jinak zaplaťb?h z?stalo v?e p?i starém. Jejich zhulený minimalismus n?kde mezi SPACEMEN 3 a rannými PINK FLOYD je?t? s Barettem po?ád p?ipomíná spí?e mysteriózní tanec duch? ne? rockovou nahrávku. T?ch vliv? je zde ale samoz?ejm? mnohem víc, po?ínaje VELVET UNDERGROUND, p?es MODERN LOVERS, HAWKWIND, CAN a CHROME, a? po SPIRITUALIZED a LOOP. Jejich hudba má p?ímo vizuální ú?inek, tak?e k navození ?jiného? stavu vnímání u? nepot?ebujete ?ádné dal?í podp?rné prost?edky. Monotónní rytmika, rozost?ená kytara z ní? ob?as vyplave lysergické sólo, zasn?ný vokál a halucinogenní klávesy vás spolehliv? zhypnotizují a p?enesou do 60. let, jejich? dnes u? trochu zromantizované kouzlo zdá se po?ád docela funguje. Z pom?rn? homogenního celku pak vy?nívá pouze skladba ?Home?, která má podobný rytmus i základní rif jako ?Detonation Boulevard? od SISTERS OF MERCY, nicmén? ka?dému musí být jasné, ?e jde o podobnost ?ist? náhodnou a ?e WOODEN SHJIPS krá?ejí po úpln? jiných stezkách. Jsou prost? dal?í kapelou, která díky svým neoby?ejným schopnostem doká?e s minimálními prost?edky dosáhnout maximálního ú?inku. Osobn? bych mohl tuhle desku poslouchat celý den a nem?l bych s tím v?bec ?ádný problém...co? se taky d?je. (musichall.cz)
TRACKLIST
1
Black Smoke Rise

2
Crossing

3
Lazy Bones

4
Home

5
Flight

6
Looking Out

7
Rising