ARTIST:  Hellbastard
Hellbastard - Feral CD
Hellbastard - Ripper Crust LP
Hellbastard / Dresden - Split LP