Piss Test - Biggest Band In Europe LP
Vyprodáno
280,- CZK
Album tria v n?mž najdete lidi prošlé p?sobením v Red Dons, Poison Idea, Neo Boys, Soda Pop Kids nebo Autistic Youth, vyrukovala na sv?tlo sv?ta s velkou deskou. Ta v evropské edici vyšla na Taken By Surprise a nese vtipný titul ?Biggest Band In Europe?.

Úvodní Major Of Mississipi zní jako nasraná hardcore punková variace na staré Wipers. Naštvaný zp?v a rychlá rytmika tu jde ruku v ruce se zajímavými kytarovými postupy a vyhrávkami, za které by se nemusel styd?t ani sám Greg Sage. Svižný a chytlavý punk s parádní barvou zvuku kytary, který tu kapela servíruje, zní jako k?íženec mezi starým punkem z jižní Kalifornie a do stejné éry pat?ící portlandské scény. Jinými slovy hudba produkovaná Piss Test je mix mých nejoblíben?jších podob amerického punku a to mluví samo za sebe. P?i poslechu písní na této desce si chvilkami ?íkám, že snad k?eslo, ve kterém sedím, je strojem ?asu, kterým jsem se p?enesl do ?as?, kdy rocknroll ve své punkové inkarnaci byl sv?ží, divoký a neurvalý. Bohužel stroj ?asu dosud nikdo neobjevil, ale m?že fungovat za pomoci pat?i?ných rozn?tek, alespo? uvnit? našich myslí. Piss Test a? jako kapela navýsost aktuální na m? takto funguje a soub?žn? je i d?kazem toho, že tahle hudba i po desítkách let, m?že produkovat sv?ží a autentické záležitosti. Jen jejich hudebn? sociální dopad samoz?ejm? asi nikdy nedosáhne rozm?ru srovnatelného s jejich o t?icet let staršími p?edch?dci, což je ovšem p?irozené. Rychlejší kompozice se st?ídají s pomalejšími a stejn? jako u p?vodních kapel tohoto žánru tu m?žete zaslechnout odkaz na surf rock ?i jindy na garage rock. Melodická basová linka hraje v písních dominantní roli a skv?le koresponduje s na?u?eným zp?vem i kytarou, zvukov? bazírující na jen nepatrném zkreslení. M?j osobní hit celé desky je pátá Mussolini (mimochodem, jak je možné, že písn? s nacistickými/fašistickými odkazy jsou tém?? vždy na punk deskách mými favority, hahaha), bazírující na mé oblíbené kombinaci tón?, nicmén? zbytek desky je nemén? tak dobrý.
Includes unlimited streaming of BIGGEST BAND IN EUROPE LP via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
TRACKLIST
1
Mayor Of Mississippi

2
Nico Goes To Goth Night

3
Hessian Girl

4
Macy s

5
Mussolini

6
Everybody

7
What s It Time For?

8
Suicidal-Ideation

9
Rob Starts A Class War

10
No Money

11
Dont Let Nazis Do Your Taxes

12
110 Bandit

13
Tragedy