INTERPRET:  Spranhd
Dodeskaden / Sprängd - Split 7"