INTERPRET:  Crim
Crim - Pare Nostre Que Esteu A L'Infern LP
Crim - Sense Excuses 7"